سفارت پرتغال در تهران به اطلاع می رساند، ازتاریخ 15 ژوئیه، دریافت درخواست ویزا را تنها برای انواع زیر از ویزاهای ملی از سر گرفته خواهد شد:

  • ویزای اقامت موقت و ویزای اقامت برای اهداف تحصیل - درخواست های ویزای مرتبط به سال تحصیلی 2019/2020 مورد بررسی قرار نمی گیرد، حتی اگر قبلاً ارسال شده باشد، مگر اینکه متقاضی بتواند ثبت نام در یک موسسه آموزش عالی را برای سال تحصیلی بعدی تأیید کند.
  • الحاق به خانواده
  • ویزای اقامت موقت برای اهداف تحقیقاتی و ویزای اقامت برای فعالیتهای تدریس یا حرفه های بسیار ماهر
  • ویزای اقامت موقت برای انتقال موقت کارکنان در شرکتها و ویزاهای اقامت برای فعالیتهای مستقل یا ویزاهای استارتاپ
  • ویزاهای درمانی پزشکی تنها در صورت مراجعه به اقدامات فوری پزشکی، در چارچوب پروتکل های بهداشتی پذیرفته می شوند، و ویزاهای همراه با اعضای خانواده که تحت معالجه پزشکی قرار دارند، تنها در صورتی پذیرفته می شود که حضور شخص همراه با آن ضروری باشد (افراد زیر سن قانونی یا معلولیت).

- تقاضانامه ها را می توانید در مركز درخواست ویزا VFS در تهران ارسال كنید:

https://www.vfsglobal.com/portugal/iran

ویزاهای کوتاه مدت (ویزاهای شنگن) تا اطلاع ثانوی در حالت تعلیق باقی خواهند ماند.

  • Share